Polityka prywatności

_________

GOWEST Consulting (zwana dalej: „GOWEST“) przestrzega wszystkich obowiązujących wskazań ustawy o ochronie danych osobowych (polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, europejskich rozporządzeń o ochronie danych osobowych oraz wszystkich pozostałych przepisów z zakresu ochorny danych osobowych znajdujących zastosowanie).  Niniejszą Polityką prywatności informujemy Państwa jako klientów o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystania danych osobowych, które może zostać odwołane w każdym czasie za pośrednictwem strony http://gowestconsulting.pl/.

 

1. Jednostka odpowiedzialna/kontakt

Jednostką odpowiedzialną za przechowywanie danych jest:

Anna Maria Miller, LL.M.
Mauerkircherstr. 4
81679 Monachium, Niemcy

Tel: +49 (0)89 - 20 96 09 57
Fax: + 49 (0)89 - 20 96 09 58
E-Mail: kontakt@gowestconsulting.pl

Europejski numer identyfikacji podatkowej: DE295182032

W razie pytań lub sugestii w zakresie ochrony danych możecie sie Państwo zwrócić do nas również drogą mailową na adres kontakt@gowestconsulting.pl.

 

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

W przypadku udzielenia nam zlecenia na wykonanie usługi, Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane bez udzielenia odrębnego zezwolenia wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do dostarczenia usługi bądź wykonania umowy.

Do powyższego zalicza się w szczególności przekazanie Państwa danych do podmiotu transportujacego, instytucji kredytowej, dostawcy usług płatniczych lub innych usługodawców, którzy dostarczają usługi bądź wykonania umowy.

Wraz z całkowitymi wykonaniem umowy wykorzystanie Państwa danych zostanie zablokowne i usunięte po upłwywie wymaganych przepisami podatkowymi i z zakresu prawa gospodarczego terminów przechowania, o ile nie oświadczycie Państwo wyrażnego dalszego przyzwolenia na ich wykorzystanie.

 

3. Dostęp do strony http://gowestconsulting.pl/ / wykorzystaie plików cookies

W momencie korzystania ze strony GOWEST Państwa przeglądarka przesyła automatycznie dane. Następujące dane będą przechowywane przez GOWEST oddzielnie od innych danych, które zostaną w danych okolicznościach przesłane do GOWEST:

  • data i czas korzystania ze strony,
  • rodzaj i wersja przeglądarki,
  • URL wcześniej odwiedzonej strony,
  • adres IP.

Dane te zostaną wyłącznie z przyczyn technicznych zapisane i nie zostaną w żadnym momencie przypisane do konkretnej osoby.

Strona http://gowestconsulting.pl/ korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików Cookies). Chodzi w tym przypadku o małych rozmiarów pliki tekstowe, którę będą zamieszczone na Państwa komputerze. Po zakończeniu korzystania z przeglądarki większość z wykorzystywanych przez nas Cookies zostanie ponownie usunięta z twardego dysku Państwa urządzenia (tzw. „session cookies“). Natomiast tzw. trwałe pliki Cookies pozostają na Państwa komputerze i umożliwają nam w ten sposób ponowne rozpoznanie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Nie jest dopuszczalne gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych przy użyciu pliktów Cookies przez nasze firmy partnerskie.

Za pośrednictwem funkcji Pomoc większości przeglądarek internetowych możecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób powstrzymać akceptację plików Cookie przez Państwa urządzenie, w jaki sposób przeglądarka wskazywać będzie na otrzymanie nowego pliku Cookie, jak również, w jaki sposób możecie Państwo wyłączyć wszystkie otrzymywane Cookies. Podobne funkcje jak Flash Cookies, które używane są przez przeglądarkę Add-Ons, możecie Państwo wyłączyć lub usunąć przez zmianę ustawień w przelgądarce Add-Ons lub także za pośrednictwem producenta przeglądarki Add-Ons.

 

4. Wykorzystanie Facebook, Xing oraz LinkedIn

Na naszej stronie wykorzystywane są tzw. wtyczki socjalne („Plugins“) do portali Facebook i Google +. Usługi te dostarczane są przez firmę Facebook Inc. oraz Google Inc. („Usługodawcy“).

Jeśli odwiedzacie Pańtwo te strony przeglądarka łaczy się na krótki czas z serwerami  XING AG (“XING”), które udostępniają funkcję  “XING share button” (włącznie z liczbą odwiedzających). XING w ogóle nie zapisuje Państwa danych osobowych ani też danych dotyczących wizyty na stronie, jeśli otwieracie Państwo stronę. XING nie zapisuje również adresów IP ani nie używa plików Cookies, żeby obserwować Państwa zachowanie w trakcie wizyty w odniesieniu do “XING share button”.

Na stronie wykorzystywane są również wtyczki portalu LinkedIn zintegrowane z LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIN“). Wtyczki LinkedIn rozpoznają Państwo na stronie poprzez logo LinkedIn lub „Share-Button“ („Polecam“). W przypadku odwiedzenia strony zostanie nawiązanie przy użyciu wtyczki bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerem LinkedIn. LinkedIn otrzymuje w ten sposób informację, że używając danego adresu IP odwiedzaliście Państwo stronę. Wskazujemy, że jako właściciel strony nie posiadam wiedzy na temat treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Portal Facebook prowadzony jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wizualizację znajdziecie Państwo tutaj:  https://developers.facebook.com/docs/plugins

Jeśli  przeglądacie Państwo naszą stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przesłana zostanie od każdorazowego usługodawcy bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączona na stronie. Poprzez włączenie wtyczki usługodawca otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka uruchomiła daną odsłone naszej strony , takze jeśli nie posiadacie Państwo profilu lub też nie jesteście w danym momencie zalogowani. Ta informacja (włącznie z Państwa adresem IP) zostaje przez przeglądarkę przesłana bezpośrednio do serwera każdego usługodawcy w USA i tam zapisana.

Jeśli jesteście Państwo w trakcie usługi zalogowani, usługodawcy mogą bezpośrednio przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa profilu na Facebook. Informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez usługodawcę, jak również związanych z tym praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności prosimy zasięgnąć bezpośtrednio we wskazaniach dotyczących ochrony danych na stronach usługodawcy.

Ochrona danych portalu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych portalu Xing: https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy

Ochrona danych portalu LinkedIn: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv

Jeśli nie życzycie Państwo sobie, żeby dane zebrane za pośrednictwem naszej strony zostały każdorazowo bezpośrednio przyporządkowane do Państwa poriflu na portalu Facebook, Xing lub LinkedIn, musicie Państwo przed wizytą na naszej stronie wylogować się z powyższych portali. Możecie również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczki przy pomocy Add-Ons dla przeglądarki, np. przy użyciu Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

5. Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics oraz Google Retargeting und -marketing, Webanalysediensten der Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google).

Google Analytics wykorzystuje tzw. Cookies, pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę używania strony przez Państwa. Uzyskane przy pomocy Cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony przekazywane będą zasadniczo do serwera należącego do Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania opcji anonimizowania adresu IP na stronie, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej i innych pństw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wypadkach wyjątkowych kompletny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie posiadacza strony Google wykorzysta uzyskane informacje w celu dokonania analizy Państwa korzystania ze strony, raportowaia Państwa aktywności an stronie oraz dokonania zestawienia innych związanych z korzystaniem z przedmiotowej storny  i usługami związanymi z korzystaniem z internetu. Przekazane w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adresy IP nie zostaną połączone z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Możecie Państwo uniemożłiwić zapisywanie plików Cookies przez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej, wskazujemy jednakze, że możecie Państwo utracić w takim przypadku  możliwość korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony. Ponadto możecie Państwo zapobiec  zapisywaniu wytworzonych przez Cookie i odnoszących się do korzystania ze strony danych (włącznie z adresem IP)  i ich przekazywaniu do Google, jak również ich prztwarzaniu przez Google poprzez porbanie zamieszczonej w poniższym linku dostępnej wtyczki Browser-Plugin i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W obliczu kontrowersji na temat użycia narzędzi do analiz tzw. Analysetools z kompletnymi adresami IP chcielibyśmy poinformować, że celem wyłączenia bezpśredniego odniesienia osobowego na niniejszej stronie, adresy IP będą dalej przetwarzane wyłącznie w ograniczonym zakresie, ponieważ wykorzystujemy Google Analytics z rozszerzeniem  „_anonymizelp()“.

 

6. Usuwanie Państwa danych

O ile Państwa dane dla wymienionych wcześniej celów nie będą w dalszym ciągu potrzebne, zostaną one usunięte. W przypadku konieczności ich przechowywania zgodnie z wymogami ustawowymi zsotaną one zablokowane. Dane te nie będą w takim przypadku udostępnione do dalszego wykorzystania.

 

7. Obowiązek udzielania informacji i sprostowania

Oczywiście mają Państwo prawo do otrzymania na wniosek, informacji na temat zgromadzonych w odniesieniu do Państwa osoby przez GOWEST danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania skorygowania nieprawidłowych danych, ich zablokowania, czy też usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z kontakt@gowestconsulting.pl lub pocztą na wskazany na wstępie adres.

 

8. Bezpieczeństwo

GOWEST posługuje się technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed przypadkową lub zamierzoną ich manipulacją, utratą, zniszczeniem bądź dostępem do nich osób nieuprawnionych. Powyższe środki bezpieczeństwa będą usprawniane odpowiednio do technologicznego postępu. Oprócz tego wszyscy pracownicy i przedstawiciele zobowiązani są do zachowania poufności.

 

9. Zmiany polityki prywatności

GOWEST zachowuje sobie prawo do zmiany  niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatnści dostępna jest zawsze do pobrania na stronie http://gowestconsulting.pl/polityka-prywatnosci/

 

Stan: wrzesień 2017

Państwa GOWEST Consulting